Trusted

Kiếm đồng NEAR free, 1 tháng được đổi 4 NEAR, tính ra cũng được 30$ 1 tháng

37.33MB
Download
Downloads 50k - 250k
Version 1.4.4
Other versions Unknown

Kiếm đồng NEAR free, 1 tháng được đổi 4 NEAR, tính ra cũng được 30$ 1 tháng

Dự báo hệ near sẽ pump rất mạnh trong thời gain tới, hiện nay near đang có chương trình Learn and Earn NEAR, mọi người tranh thủ kiếm nhé, chỉ cần vào đọc và trả lời các câu hỏi sẽ nhận được điểm nLEARNs, vào ngày 15 hàng tháng sẽ được đổi điểm nLEARNs này thành NEAR, 1 lần được đổi tối đa 4 NEAR rất ngon. tỉ lệ đổi 8 nLEARs= 1 NEAR. vừa đọc tìm hiểu được hệ near vừa kiếm được near.
link tham gia : https://learnnear.club/[email protected]
Screenshot 2021-10-05 115810.png

Related Posts

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done